петак, 8. мај 2020.

Влада А. Поповић - Хај, на Велбужд!Хај, на Велбужд!

Шта то видех са кршног Крушева?
Да л’ је јава, ил’ ми се учини!
К’о  збор неки код Маркова града
У по ноћи према месечини.

Видео сам, к’о  да би на јави:
Србе славне из прошлости давне;
Све витезе и владаре наше
Целе наше Историје славне;

Видео сам Краљевића Марка,
Обилића с’ Ивом и  Топлицом,
Југ-Богдана с’ девет Југовића,
Хајдук-Вељка и друге јунаке.

Видео сам Стевана Немању,
цар Душана, Првовенчанога,
Дечанскога и Цара Лазара,
Кара-Ђорђа, Милоша, Михајла…

А кад ветар од Прилепа дуну
Још чух поклич Стевана Дечанског,
К’о  грмљаву стотине громова
Да одјекну крушевска планина;

-“Хај, на Велбужд, Срби, Соколови,
У крв братску, када друкше није,
Историја нека се обнови –
Нек’ рекама братска крв се лије!

Хај, на Велбужд, када друкше није,
Нек’ брат брату опет кости крца,
Тим костима царство заградимо, -
За мном Срби, ко је српског срца!

За мном, Срби, и живи и мртви,
Све нек’ пође ис таро и младо,
Крв не штедећ’, како Србин само
Зна њу за род да пролије радо!”

У том часу и поноћ превали,
У Крушеву петли запојаше,
Прилепски им песму прихватише, -
А јунаци к’о  дим изчезоше…

Мен’ се срце отпоче да крави,
Ал’ ми душу притиснула туга,
Што у брату да немамо друга,
Већ душману нашем да је слуга.

Крушево, 1-X-1915.

Влада А. Поповић

Нема коментара:

Постави коментар