уторак, 6. октобар 2020.

Вид Вулетић-Вукасовић - Босанској Вили

 Босанској Вили

 

Чета пала на Павловац мала,

Полетарци нејаки смо били,

Босанка нас Вила млада звала,

Даворија дивна нам омили!

 

Гусле гуде, српска пјесма цвили,

Дваест и пет љета ње шала,

Постадоше ждраловићи чили,

Омадина као ружа цвала…

 

Слава Богу и Ђурђеву дану,

Красан данак Србину освану,

Сад Босанска пребијела Вила

 

По свом Српству шири златна крила,

Она нам је одњихла пилића –

И славуја, а и соколића!...

 

Вид Вулетић-Вукасовић


"Бока" 1914