петак, 18. август 2023.

Прока Јовкић (Нестор Жучни) - * 

Нестор Жучни     Калифорнија

 

Из збирке песама: Срце и Душа

 

О, ја се нисам борбе нигда бојо,

Већ вазда њоме бунтовнички врио;

У коштац ја сам са животом стојо,

Ни једног часа нисам му се крио.

 

Трпио ја сам. Мучио се. Клао

Са злоћом овом, што влада у свету;

Далеко негде имао сам мету...

Ко да је Неко Незнани ме слао,

 

Да живим тако и борим се вечно,

Патим се, грцам за друге и јецам,

Ја нисам до сад радио за себе;

 

А сад? – Нек само други живе течно

И сјајно, ја ћу и даље да клецам,

Ти, бедни Друже, и живим за тебе!