среда, 8. август 2018.

Dragutin Karlo Deklić - Baba Regina


Baba Regina

Baba Regina, nazvana Djina,
(nek joj je zemlja laka)
bila je žena pokojnog djeda, majke moje oca,
Skutariota,
lučkog pilota,
a inače vidara i indovina,   (1)
kada je sa petoro djece ostala udova, bez ijednog  fjorina;  (2)

Ona nemaše pravo na mirovinu zase, za šćeri i sina
zbog divljeg braka,
ali kada napisa prošnju ćesaru Franji (svjetlog mu imena i lika)
i svoje iznije jade,
prestade puno tegoba, ćakula i priča  (3)
jer stiže joj deboto dekret iz Zadra, od visoke Pomorske vlade,  (4)
kojim se postavlja na južnom Jadranu, od Platamuna do Spiča,
za cesaro-kraljevskog pomoćnog pilota i čuvara svjetionika;
a posebno, za njenu prilježnost moru i djedovu službu vjernu,
Kotorska vojna vlast njoj je dodijelila čast
da pali i gasi lučki feral u Budvi  (5)
i čuva staru venecijansku lanternu.

I ona je godinama istu lanternu kao majka pazila,
dvaput bi se dnevno uz nju pentrala i opet slazila,
jutrom bi je gasila i petrolja dodavala, a uveče stijenj palila, (6)
sa burama i južinom se je na školjeri borila,  (7)    (8)
barkom bi pred vapore na bovu izlazila,      (9)
putnike krcala i poštanske borše primala i predavala,   (10)
svoju djecu hranila i podizala
i tako pomalo starila.

Kad nekoć Don Jure napisa Regimenti dugu lamentnu tužbu,  (11)
tvrdeći da Regina često rakiju sa fakinima pije,   (12)
da joj krijepost fali, jer bijaše suložnica jedna
i da ona kao žena za C. k. pomorsku službu uopće nije,
Platz-komandant, Ritmajster von Loeben, upitan, ukratko je odvratio:
“Dabović Regina je osoba čestita i vrijedna,
ona je žena hrabra i muška,
njoj ništa ne fali, do samo puška”.

Ali jedne večeri zimske, kad bura bješe u fortunal okrenula,  (13)
baba Regina je, kao uvjek, ka lanterni krenula,
ali se nije vratila,
(bila je to njena zadnja partenca ovoga puta);   (14)
Sutradan su je našli kako, pod pelerinom, medju škrapima pluta,  (15)
slomljenih nogu i čela;

Poslije je, kažu, za tri noći i dana cijela,
dok je stara pilotica na odru ležala,
i nevjera na moru bjesnela,
lampa na lanterni za čudo i dalje gorjela.

Puno je godina prošlo, danas je luka i riva na Pizani bolja,   (16)
a umjesto stare lanterne i ferala od petrolja,
strči svjetiljka nova koju sad pale iz kapetanije,
ali kad prolazim tuda meni se ipak čini
da u toj lanterni novoj svijetli ona žiža od ranije.

I kadgod mi se ukaže negdje na moru
crvena svjetlost iz tmine,
sjetim se jedne lanterne u Budvi i moje babe Regine.Note:
1 – pretskazivač, gatar;  2 – austrijski novac; 3 – ogovaranja; 4 – odmah, namah, ubrzo; 5 – svjetiljka sa zaštitom od stakla i metala; 6 – petroleum; 7 – južni vjetar; 8 – ostrvlje ili lukobran od nagomilanog kamenja; 9 – čamcem do plutajuće metalne oznake pred parobrode; 10- torbe, ranac, obično od kože; 11- od žaljenja; 13 – jak južni vjetar; 14 – polazak; 15 – morski prosjek izmedju stijena; 16 – pristanište u Budvi nazvano u čast venecijanskog admirala Vetora Pisani-a, koji je pomoću Crnogoraca ratovao sa Turcima.
Dragutin Karlo Deklić